English Edition
Dhivehi Edition

މަގުމަތިން އަންހެނުންނާއި ފޮށި ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު 13:05 އެހާކަންހާއިރު ބީއެމްއެލް ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ސަރަހައްދުގައި މަގުމަތިން އަންހެނުންތަކަކާއި ފޮށި އާންމުންނަށް އުނދަގޫ ކުރަމުން ދިޔަ މީހެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހާ އަކީ ބަންގްދަލޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 50 އަހަރުގެ މީހެއްކަމަށާއި އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކަރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.