Real ah aa kulhuntherin nugennaane kamuge Ishaaraatheh Zidane dheefi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 43,328,174confirmed
  • 31,900,636recovered
  • 10,268,529active
  • 1,159,009deaths

Maldives

  • 11,505confirmed
  • 10,524recovered
  • 944active
  • 37deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

4 ހަފްތާ ކުރިން

މި ފަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް އާ ކުޅުންތެރިން ނުގެންނާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ދީފި އެވެ.

ލީގުގައި ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވި މެޗަށްފަހު ވާހަކަދައްކަމުން ޒިދާން ބުނީ މިވަގުތު އޮތް ސްކޮޑާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

“މީގެކުރިން ބުނެފައިވާ ފަދައިން މިވަގުތު އަހަރެމެންގެ މިއޮތް ސްކޮޑާމެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ،”

“މި ފަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެގެން ފުރިހަމަ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ސީޒަން ނިންމާލުން.” ޒިދާން ބުންޏެވެ.

ރެއާލުން މި ފަހަރުގެ ސީޒަނާއި ކުރިމަތިލީއިރު ކުޅުންތެރިން ވިއްކައިގެން 100 މިލިއަން ޔޫރޯއާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް އާމްދަނީ ހޯދާފައިވާއިރު، ބަދަލުގައި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެގޮތުން، ގަރެތު ބޭލް އާއި ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒްގެ އިތުރުން އަޝްރަފް ހަކީމީ އަދި ސާޖިއޯ ރެގީލޯން ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު، ޓީމާ ގުޅިފައިވަނީ ލޯން އުސޫލުން އެހެން ކްލަބުތަކަށް ކުޅުމަށްފަހު އެނބުރިއައި އަލްވާރޯ އޮޑްރިއޮޒޯލާ އާއި މާޓިން އޮޑެގާޑްއެވެ.