Fuvahmulakugai contract farming kurumuge furusathu hulhuvaalaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

1 މަސް ކުރިން

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނާއި ގުޅިގެން ކޮންޓްރެކްޓް ފާމިންގ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަ ކުރި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހައްދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މައިގަނޑު 17 ބާވަތެއް އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންއާއި ދަނޑުވެރިޔާއާއި ދެމެދުވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ތެރެއިން އެކުންފުނިން ގަންނަމުންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީއާއި މާލީއެހީތެރިކަން އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އިން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ކައުންސިލުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

Advt

Advertisement

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނާއި ގުޅިގެން ކޮންޓްރެކްޓް ފާމިންގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 27 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލައިފައެވެ. އެ ގޮތުން ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuIoEfjZDpm1VMRdQPwwXbxvfcfWwqRgXEJpF5DCsLQUPIWQ/viewform?usp=pp_urllll ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް އެ ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ. އޮންލައިންކޮށް ރަޖިޓްރީ ކުރެވެން ނެތް ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ 6865001 އާ ގުޅައިގެން ނަންނޯޓު ކުރެއްވުމަށްވެސް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ފުވައްމުލަކަކީ ނިސްބަތުން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ މީހުން ރަށުގެ އާބާދީއާއި ބަލާއިރު މަދު ރަށެކެވެ. ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ބޭނުން ކަމުގައިވިޔަސް ރަށުގައި ބިމުގެ ދަތިކަން އޮތުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ވަނީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ހުރަސްތަކާއި ދިމާވެފައެވެ.