Snorkeling ah dhiya meehaku maruvefawi ovvaa fenijje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

1 މަސް ކުރިން

 

މާލެ ވެސްޓްޕާކް ކައިރިއަށް ސްނޯކްލިންއަށް ދިޔަ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

Advt

Advertisement

އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އެސަރަޙައްދުން މޫދު އަޑީގައި އޮތްވާ ކޯސްޓުގާޑުގެ ޑައިވަރުން  ޢާއްމު ޑައިވަރުން ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން  ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރުވަނީ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދެވިފައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ  މިޙާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު މިއަދު  ހަވީރު 4:36 ގައި ލިބުމާ ގުޅިގެން  އެމްއެންޑީއެފްގެ މާލޭ އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަންގެ ޑައިވަރުން  އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކަމަށެވެ.

މިމީހާ ސްނޯކްލިން އަށް  ފޭބީ މިއަދު މެންދުރު ކުރީގެ ވަގުތެއްގައެވެ.  މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނިފައިވަނީ  މ. ބޮއިލިން ފިޝް  ޢުމުރުން 24 އަހަރުގެ ސަފްވާން ރަޝީދު  އެވެ.