Launch eh gelligen MNDF in harakaaiytheri vaan fashaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 59,680,002confirmed
  • 41,289,505recovered
  • 16,985,436active
  • 1,405,061deaths

Maldives

  • 12,758confirmed
  • 11,615recovered
  • 1,097active
  • 46deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން

ލޯންޗެއް ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އއ. އަތުރުގާ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް 25 ފޫޓުގެ ލޯންޗެއްގެ ވާ ކަނޑައިގެން ގޮސް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ލޯންޗު ހޯދުމުގައި އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޯސްޓް ގާޑް ސްކޮޑްރަންގެ ސިފައިން ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

Advt

Advertisement

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް އެމްއާރުސީސީ އަށް ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު ފަތިހު 04:36 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްއެންޑީއެފުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ގެއްލިގެން އުޅޭ ލޯންޗަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯންޗެއް ނޫނެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އަތުރުގާ ކައިރިން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި ލޯންޗާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާނަމަ، ލަސްނުކޮށް އެކަމެއް އެމްއެންޑީއެފާ ހިއްސާކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.