COVID-19: Feydhoo gai home quarantine gai huri meehaku positive vejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 58,487,754confirmed
  • 40,464,377recovered
  • 16,637,043active
  • 1,386,334deaths

Maldives

  • 12,578confirmed
  • 11,559recovered
  • 974active
  • 45deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

4 މަސް ކުރިން
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫގެ މަތިން ނަގާފައިވާ މަންޒަރެއް - ފޮޓޯ: މިފްޒާލް

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ މާލެއިން އައްޑޫ އަށް އައިސް ގޭގައި ކަރަންޓީނުވެގެން ހުރި ފުލުހެކެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އޭނާ ފޭދޫ އަށް އައިސްފައި ވަނީ މި ހިނގާ އޮގަސްޓް މަހުގެ 06 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

Advt

Advertisement

އޭނާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ މާލޭގައި އޭނާ ހުއްޓާ ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލް އަކުން ކަމަށް ވެއެވެ.  އޭނާގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް މާލޭގައި ހުއްޓާ ނެގި ނަމަވެސް ނަތީޖާ ލިބިފައިވަނީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ފުލުސް މީހާގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ކުރިއަށް ދާއިރު އޭނާ އާއި ގާތުން ބައްދަލުވި ހަ ފުލުހަކު މިހާރު ވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ