Ithuru 21 bali meehaku beysfaruvaa ah India ah furaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 43,328,174confirmed
  • 31,900,636recovered
  • 10,268,529active
  • 1,159,009deaths

Maldives

  • 11,505confirmed
  • 10,524recovered
  • 944active
  • 37deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން
އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާ އަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ ތިންވަނަ ބެޗު - ފޮޓޯ: މޯލްޑިވްސް ކޮންސިއުލޭޓް އިން ޓްރިވެންޑްރަމް

އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާއަށް ދާ ހަތަރުވަނަ ބެޗު މިއަދު އިންޑިއާއަށް ފުރައިފި އެވެ.

އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން ބުނީ ރައީސް ޞާލިޙްގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދައާއެކު، އާސަންދައިގެ ޚަރަދުގައި ފަރުވާ ހޯދުމަށް މިއަދު އިރުއޮއްސި 18:30 ގައި، ބަލިމީހުންނާ އެހީތެރިންނާއެކު މުޅި ޖުމްލަ 50 މީހުން އިންޑިއާއަށް ފުރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މި ބެޗުގައިވެސް ދާ ހުރިހާ ފަސިންޖަރުން އިންޑިއާ އަށް ދަނީ އިންޑިއާގެ ވިސާ ހަމަޖައްސައި އެ ޤައުމުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކޮށް ނެގެޓިވް ނަތީޖާއާއެކު ކަމަށް އާސަންދައިން ބުނެއެވެ. އަދި އިންޑިއާ އިންވެސް އެ ފަސިންޖަރުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރާނެ ކަމަށާއި، އެ ޤައުމުގައި 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، 14 ދުވަސް ފަހުން އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އާސަންދައިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މިއަދު ފުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 21 ބަލިމީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ނުވަ ބަލިމީހުންގެ ފަރުވާ ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެއިމްސް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަމަށްވާއިރު، ބާކީ 12 ބަލިމީހުންގެ ފަރުވާ ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކޮމްސް ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާސަންދައިން ބުނީ ބަލިމީހުންނާއި އެހީތެރިންވެސް ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭނީ ފަރުވާ ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަމަށާއި، ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތުގައިވެސް އެމީހުންގެ ފަރުވާ ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ.