COVID-19 support fund ah faisaa hoadhumah fonuvaa message thakaai call thakah samaaluvey! - AO News COVID-19 support fund ah faisaa hoadhumah fonuvaa message thakaai call thakah samaaluvey!

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
ބީއެމްއެލްގެ ހެޑް އޮފީސް - ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ (ބީއެމްއެލް)
ކޮވިޑް-19 ސަޕޯޓް ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ފޮނުވާ މެސެޖުތަކާއި ފޯނުކޯލްތަކަށް ސަމާލުވޭ!
2 މަސް ކުރިން

ކޮވިޑް-19 ސަޕޯޓް ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ފޮނުވާ މެސެޖުތަކާއި ފޯނުކޯލްތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބޭންކް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ބީއެމްއެލް އިން މިއަދު ބުނީ އެ ބޭންކްގެ ނަމުގައި ކޮވިޑް-19 ސަޕޯޓް ފަންޑަށް ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ނަމުގައި ފޮނުވަ މެސެޖާއި ފޯނުކޯލުތަކަށް ޖަވާބު ނުދީ، އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދިފައެވެ. އެގޮތުން ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ އެފަދަ އެކައުންޓްތަކަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ނުކުރުމަށާއި، ކާޑުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާ ނުކުރުމަށްވެސް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ އެފަދަ މެސެޖުތަކުގެ ސާމްޕަލް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއްވެސް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

އޮޅުވާލައިގެން މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް އެފަދަ މެސެޖުތަކާއި ފޯނުކޯލުތައް ކުރުމަކީ މިފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް އާންމުވެފައިވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ މިފަދަ ބޮޑު ހިތާމައިގެ ދަނޑިވަޅުގައިވެސް މީހުންގެ އަތުން ނުހަނު ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަމެއްކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.