Resortegge mudhalah gellun dheyn ulhunu meehaku hayyaru koffi - AO News Resortegge mudhalah gellun dheyn ulhunu meehaku hayyaru koffi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • އައްޑޫސިޓީން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރަނީ
  • މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޕޭ ދީ މުސާރަކުޑަކުރަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ލޭބާ ރިލޭޝަންސް
740,235 CONFIRMED
156,588 RECOVERED
548,612 ACTIVE
35,035 DEATHS
WORLD
17 CONFIRMED
13 RECOVERED
2 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-03-30 14:27
ވާދޫ އަދާރަންގެ މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް/ގޫގުލް
ރިސޯޓެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދޭން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
5 ދުވަސް ކުރިން

ވާދޫ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު އެރިސޯޓްގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދޭން އުޅުނު މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

Advt

Advertisement

2020 މާރޗް 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި އަދާރަން ޕްރެސްޓީޖް ވާދޫ ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފަކު އެރިސޯޓްގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދީ ރޯކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފިކަމަށާއި  އެމީހާ ރިސޯޓުގައި ހުއްޓާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޢުމުރުން 40 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

މިމީހާ ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައިވަނީ ރިސޯޓުން މުވައްޒަފުން ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވަނިކޮށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށްބުނެ ރިސޯޓުން ފައިބަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރިސޯޓު މެނޭޖްމަންޓްގައި އެދުމުން HPA ގެ އެދުމާއި ޚިލާފަށް ރިސޯޓަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ވުވައްޒަފަށް އަންގާ އެޗްޕީއޭ އާއި ގުޅިގެން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ރިސޯޓުގެ މެނޭޖްމެންޓުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެމީހާ އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެންކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި މީހާގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އިއްޔެ މާފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި އެދުމުން ކޯޓުންވަނީ ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި ބެހޭ ޖިނާޢީ އިޖްރާޢަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ށަވިޔަނީގެ ދަށުން ޣައިރު ޙާޒިރުގައި  އޭނާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ޖަހާފައެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުން ގެންދަވަނީ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤު ކުރައްވަމުން ނެވެ.