#Covid19: Raajje miothee lockdown akah gosfai- Raees - AO News #Covid19: Raajje miothee lockdown akah gosfai- Raees

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,431,951CONFIRMED
302,209RECOVERED
1,047,657ACTIVE
82,085DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ރާއްޖެ މިއޮތީ ލޮކްޑައުންއަކަށް ގޮސްފައި -ރައީސް
2 ހަފްތާ ކުރިން

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ މިއޮތީ ލޮކްޑައުން އަކަށް ގޮސްފައި ކަމަށާއި މިއަށް ވުރެ ބޮޑު ލޮކްޑައުން އެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advt

Advertisement

މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ މިއޮތީ ލޮކްޑައުންއަކަށް ގޮސްފައިކަމަށާއި މީގެ 24 ގަޑިއިރު ފަހުން ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ނާދެވޭނެކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު އެނޫންގޮތެއް ނެތްކަމަށާއި އެކަމަށް ރާއްޖެއޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ވަނީ ރާއްޖޭން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާކަން ވެސް އިއުލާނު ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެގޮތުން، އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ބޭރު އެއްވެސް ގައުމަކުން މީހުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެނުވެވޭނަކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 13 މީހަކު ފެނިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 8 މީހަކު އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާކަމަށް  ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ.