#Covid19: Student loan dhekkumah lui goh thakeh hoadhai dheynan- Raees - AO News #Covid19: Student loan dhekkumah lui goh thakeh hoadhai dheynan- Raees

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,431,951CONFIRMED
302,209RECOVERED
1,047,657ACTIVE
82,085DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ދެއްކުމަށް ލުއިގޮތްތަކެއް ހޯދައިދޭނަން: ރައީސް
2 ހަފްތާ ކުރިން

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލު ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޭޑަންޓް ލޯން ދެއްކުން 6 މަސްދުވަހަށް ފަސްކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

މިކަން އިއުލާނުކުރެއްވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން 6 މަސްދުވަހަށް ފަސްކޮށްދިނުމަށްކަމަށާއި މިހާރުވެސް 4000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން މި ލޯނު ދައްކަން ޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އޮތް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ސްކީމް ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވާއިރު މި ލޯނު ސްކީމްގެ ދަށުން 550 ފަރާތަކަށް 151 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އދި ލޯނު ދޫކުރާއިރު، އެފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެއްވާނެ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ވަނީ ގައުމީ ބޭންކުން ދޫކޮށްފައި ހުރި ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުން ވެސް ހަ މަހަށް ލަސްކޮށްދީ، އެ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތަށް ހަ މަސް ދުވަސް އިތުރުކޮށްދޭން ނިންމައިފަ އެވެ.