Addu City disinfect kurumuge masakkaiy hukuru dhuvahu fashanee - AO News Addu City disinfect kurumuge masakkaiy hukuru dhuvahu fashanee

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,431,951CONFIRMED
302,209RECOVERED
1,047,657ACTIVE
82,085DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ މަންޒަރެއް - ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނަޖް
އައްޑޫ ސިޓީ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުކުރު ދުވަހު ފަށަނީ
2 ހަފްތާ ކުރިން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފެށުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާއި ގުޅިގެން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 27 މާރިޗު ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 08:00 އިން ފެށިގެން ކަނޑައެޅޭ ދުވަސްތަކުގައި އައްޑޫގެ އަވަށްތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ޢާންމު ސަރަޙައްދުތަކުގައި އައިސް ފޮށި ބަހައްޓައިގެން މަސްވިއްކުމާ، ހުއްދަ ނެތި ކާބޯތަކެތި ވިއްކުން ވަކި ގޮތަކަށް އަންގަންދެން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފަ އެވެ.

އައްޑޫގެ އަވަށްތައް ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މަގުތައްވެސް ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީވެސް ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ޗައިނާގެ ވުހާން އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިންވެސް މިހާތަނަށް 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން ފަސް މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ބަލި ފެތުރިޔަ ނުދިނުމަށާއި ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހާއި ހަމައަށް ސަރުކާރު ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، ދައުލަތުން އެކި ކަންކަމަށް ކުރާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކުރަން ވެސް ކެބިނެޓުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.