Kuda kujjakah jinsee goanaa koggen bidheysee aku hayyaru koffi - AO News Kuda kujjakah jinsee goanaa koggen bidheysee aku hayyaru koffi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްގެން ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
3 މަސް ކުރިން

އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގައި ހިމެނޭ ރަށެއްގައި ބިދޭސީއަކު ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް މިއަދު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ބަނގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށް މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރެއެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުގައި ކުއްޖާގެ އައިޑޭންޓިޓީ ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާދިސާ ހިނގާ އަތޮޅާއި ރަށް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި މިފަދަ މައްސަލަތަކަކީ ފުލުހުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން ސީރިއަސް މައްސަލަ ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލަތަކެއްކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ.