Covid-19: Addu nature park bandhukuranee - AO News Covid-19: Addu nature park bandhukuranee

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,431,951CONFIRMED
302,209RECOVERED
1,047,657ACTIVE
82,085DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ކޮވިޑް-19: އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާކް ބަންދުކުރަނީ
4 ހަފްތާ ކުރިން

އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާކް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރަން އެ ޕާކު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ނިންމައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

މިއަދު އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާކް ހިންގާ ފަރާތުން ބުނީ މާދަމާއިން ފެށިގެން ވަކި ތާރީޚެއް ނެތަްގޮތަށް ޕާކު ބަންދުކުރާނެ ކަމަށެވެ. މި ޕާކު ބަންދުކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ވައިރަހާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ރާއްޖެއިން  9 މީހުން ވައިރަހަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެފައިވުމާއެކު ސަރުކާރުން މިއަދު ވަނީ 30 ދުވަހައް ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތުވެސް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. އަދި އެއްވެ އުޅުންތައް ނުބޭއްވުމަށާއި މީހުން އެއްވެގެން ބާއްވާ ހަރަކާތްތައް މަދުކުރުމަށްވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ އަންގާފަ އެވެ.

ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވައިރަހާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ދަނީ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫ އިކުއޮޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން އައްޑޫގައި ތިބި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުންނަށް ވައިރަހާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މާދަމާ ބާއްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

ސ. ފޭދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުންވެސް ވަނީ ފޭދޫގައި ދިރިއުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް އަންގާފަ އެވެ. އެގޮތުން މި މައުލޫމާތު ސެޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާދަމާ ހަވީރު 04:00 ގައި ފޭދޫ ސްކޫލްގައި ކަމަށް އެ މަރުކަޒުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.