Covid-19: Virus ah shakku kureveythee OBLU-Sangeli Resort in dhemeehaku Test kuranee - AO News Covid-19: Virus ah shakku kureveythee OBLU-Sangeli Resort in dhemeehaku Test kuranee

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ކޮވިޑް-19: ވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވޭތީ އޮބްލޫ-ސަނެގެލި ރިސޯޓުން 2 މީހަކު ޓެސްޓުކުރަނީ
4 ހަފްތާ ކުރިން

ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭތީ އޮބްލޫ-ސަނެގެލި ރިސޯޓުން 2 މީހަކު ވައިރަހަށް ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

Advt

Advertisement

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ އެ ރިސޯޓުގައި ވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވިފައި ވަނީ 2 ބިދޭސީ އެއް ކަމަށާއި އެމީހުންގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެ ރިސޯޓު މޮނިޓަރިންގްއަށް ލެވިފައިވާ ކަމަށް އެ އޭޖެންސީ އިން ބުނެއެވެ.

ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާއިރު ސަރުކާރުން ވަނީ މިއަދުން ދެށިގެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 8 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު ސަރުކާރުން ވަނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފައެވެ. އަދި ވައިރަސް ފެނުނު ރަށްރަށަށް އޮރެންޖު އެލާޓް ވަނީ ނެރެފައެވެ.