Covid-19: Vagutheegothun schoolthah bandhu kurumah mudhahrisunge jamiyya in govaalaifi - AO News Covid-19: Vagutheegothun schoolthah bandhu kurumah mudhahrisunge jamiyya in govaalaifi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ކޮވިޑް-19: ވަގުތީގޮތުން ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށް މުދައްރިސުންގެ ޖަމުޢިއްޔާ އިން ގޮވާލައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން ވަގުތީގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށް މުދައްރިސުންގެ ޖަމުޢިއްއްޔާ، މޯލްޑިވްސް ޓީޗާސް އެސޯސިއޭޝަނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.
 
މުދައްރިސުންގެ ޖަމުޢިއްޔާއިން މިގޮތަށް ގޮވާލާފައިވާއިރު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ފެނުނު މީހުންގެ ޢަދަދު މިއަދު ވަނީ 8 ކަށް އަރާފައެވެ.
 
މުދައްރިސުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އިރުޝާދާއި އެއްކޮށް ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނާއި ދަރިވަރުންނާއި މި ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ސަލާމަތަކީ ފުރަތަމަ އަށް އިސްކަން ދޭންޖެހޭ އެއްކަން ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާ އިން ވިދާޅުވިއެވެ.
 
މިއަދު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ވައިރަހަށް އިތުރު 2 މީހަކު ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު މި ދެ މީހުންނަކީ އއ.އަތޮޅު، ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 2 ބިދޭސީންނެވެ.
 
ކޮވިޑް19 ވައިރަސް ރާއްޖެއިން ފެނުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މުހިއްމު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާއިރު ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުންވެސް ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންނެވެ.
 

Advt

Advertisement

1 ކޮމެންޓް

Heu thebe vei މާޗް 11, 2020

Ekam education akun ekan Adah ni ahaaheh 🙄