#Covid19: Raajjeygai Covid-19 ah positive vi meehunge adhadhu 8 ah araifi - AO News #Covid19: Raajjeygai Covid-19 ah positive vi meehunge adhadhu 8 ah araifi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ ޢަދަދު 8 އަށް އަރައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން

ކުރަމަތި ރިސޯޓުން ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު އަށަކަށް އަރައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވިދާޅުވީ  ކުރަމަތި ރިސޯޓުން ސާމްޕަލް ނެގި ބިދޭސީ ދެ މީހުން ކޮވިޑް 19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ މީހުންނާ ކޮންޓެކްޓު ވި މީހުން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ އެރަށަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

 

https://twitter.com/HPA_MV/status/1237632805179248641

 

ކޮވިޑް 19ގެ އަލާމާތްތައް ހުރި މީހަކު ފެނުމުގެ ސަބަބުން އިއްޔެއިން ފެށިގެން އެ ރިސޯޓު އޮތީ ވަގުތީ ގޮތުން އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުންނެވެ. އެ ރިސޯޓުން ހަތަރު މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވާއިރު އއ. ސޭންޑީސް ބަތަލާއިން ދެ ފަތުރުވެރިޔަކު ވަނީ ކޮވިޑް 19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ކުރަމަތި ރިސޯޓުގެ އިތުރުން ސޭންޑީސް ބަތަލާ އާއި ކުރެއްދޫވެސް އޮތީ ވަގުތީ ގޮތުން މީހުން އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ޙާލަތާއި ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ކޮންފަރެންސެއް މިއަދު 2.30 ގައި ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ.