Covid-19: iyye ekanives italy in virus jehigen 133 meehun maruvi - AO News Covid-19: iyye ekanives italy in virus jehigen 133 meehun maruvi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
ކޮވިޑް-19: އިއްޔެ އެކަނިވެސް އިޓަލީން ވައިރަސް ޖެހިގެން 133 މީހުން މަރުވި
4 ހަފްތާ ކުރިން

ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް ޖެހިގެން އިއްޔެ އެކަނިވެސް އިޓަލީއިން 133 މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެޤައުމުން ބުނެފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ޔޫރަޕުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ ޤައުމަށް އިޓަލީ ވެފައިވާއިރު ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް އެ ޤައުމުން 1,247 މީހުންނަށް ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިފައެވެ. މިހާރު އިޓަލީގައި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުން އަދަދު 24 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާއިރު އާދީއްތަ ދުވަހާއި ހަމައަށް އެ ޤައުމުން 7،375 މީހުންނަށް ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިފައެވެ. އެޤައުމުން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން 366 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އިޓަލީ ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހަރުކަށި ފިޔަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ޤައުމުގެ ލޮމްބާޑީ ސަރަހައްދު ހިމެނޭ ގޮތައް 10 އަށްވުރެ ގިނަ ޕްރޮވިންސުގައި ދިރިއުޅޭ 16 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ. މި ޕްރޮވިންސުތަކުން އެތެރަވުމާއި ބޭރުވުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު މިކަން ކުރުމަށް ވަނީ ވަކި ހާއްސަ ހުއްދައެއް ހޯދާ ގޮތަށް ހަދައިފަ އެވެ.

ޗައިނާގެ ވުހާން ހިމެނޭ ހުބޭއި ޕްރޮވިންސުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފެނުނު ކޮވިޑް-19 ދުނިޔޭގެ 90 އަށްވުރެ ގިނަ ޤައުމަށް ފެތުރިފައިވާއިރު އެ ޤައުމުގައި ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފަ އެވެ.