COVID-19 in rahkaatherivumah khaassa emergency drill eh baavvaifi - AO News COVID-19 in rahkaatherivumah khaassa emergency drill eh baavvaifi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
މާރިޗު 03 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެމަރޖެންސީ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޕޮލިސް
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޚާއްސަ އެމަރޖެންސީ ޑްރިލެއް ބާއްވައިފި
1 މަސް ކުރިން

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރާއްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ އެމަރޖެންސީ ޑްރިލެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

މިއަދު ބޭއްވި އެ ޑްރިލްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިތުރުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އަދި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އެ ޑްރިލަކީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މުއައްސަސާތައް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޑްރިލެކެވެ.

އެޗްޕީއޭ އާއި އެންޑީއެމްއޭ ގުޅިގެން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ޑްރިލަކީ ގޭބިސީއެއްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކަންކުރާނެ މިސްރާބު ހާމަކޮށްދިނުމާއެކު އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި އެންމެ އެކަށޭނެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި ވެވިފައިވާ ތައްޔާރީތައް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޑްރިލެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން ގޭބިސީއެއްގައި ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ކަރަންޓީނު ކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދުވެސް ވަނީ ދީފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެންޑީއެމްއޭ އާއި އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ނޭޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރެއްވެސް ޤާއިމްކޮށްފަ އެވެ. އަދި މާލޭގައި ޓްރެވަލް ކްލިނިކެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.