14 aharuge kuhjakah dhonbappa aku jinsee goanaa kuri massalaeh balanee - AO News 14 aharuge kuhjakah dhonbappa aku jinsee goanaa kuri massalaeh balanee

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރެއް - ފޮޓޯ: ރަކޯލްބް ލީގަލް
14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އެ ކުއްޖާގެ ދޮންބައްޕަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި
1 މަސް ކުރިން

14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް އެ ކުއްޖާގެ ދޮންބައްޕަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ ނޯތު ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޝަން ހިމެނޭ ރަށެއްގައި 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް، އެ ކުއްޖާގެ ދޮން ބައްޕަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލަ އެއް 2020 މާޗް 2 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން 31 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އަކީ ފުލުހުން ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި އަދި ކުޑަކުދިންގެ އައިޑެންޓިޓީތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ކުދިންގެ އަތޮޅާއި ރަށް ހާމަ ނުކުރާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.