Gedhoruverikamah dhookuraa loan thakuge interest rate kudakuran jehey- Aslam - AO News Gedhoruverikamah dhookuraa loan thakuge interest rate kudakuran jehey- Aslam

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
ގެދޮރުވެރިކަމަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެންސް ރޭޓް ކުޑަކުރަންޖެހޭ- ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރ
1 މަސް ކުރިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުން ގެދޮރުވެރިކަމަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެންސް ރޭޓް ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި އެ ރޭޓު ކުޑަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advt

Advertisement

ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މޯލްޑިވްސް ލިވިން އެކްސްޕޯ 2020 ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ އެތައް އާއިލާއެއް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކަމަށާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގައި ބައެއް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާ ކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ގެދޮރުވެރިކަމަށް ދޫކުރާ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ބޮޑުވުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މި އެކްސްޕޯ ގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ތަރައްގީވެފައިވާ އަދި ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގައި ގެދޮރޮވެރިކަމަށް ދޫކުރާ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް 5 ނުވަތަ 6 އިންސައްތައަށް ވުރެ ބޮޑެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް 11.75 އިންސައްތައިގައި އުޅޭ ކަމަށާއި މި ރޭޓް ކުޑަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.