Anna mahu baahvan hamajehifaivaa Scout jumbory faskohfi - AO News Anna mahu baahvan hamajehifaivaa Scout jumbory faskohfi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
އަންނަ މަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ސްކައުޓް ޖަމްބޮރީ ފަސްކޮށްފި
1 މަސް ކުރިން

އަންނަ މަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ސްކައުޓް ޖަމްބޮރީ ފަސްކޮށްފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ނުވަ ވަނަ ޤައުމޯ ސްކައުޓް ޖަމްބޮރީ ފަސްކޮށްފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއި އެކީ ފެތުރެމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިދުވަސްވަރު އެކިކަހަލަ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުމަށް އެންގުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ސްކައުޓް ޖަމްބޮރީ ފަސްކުރުމަށް ނިންމާ އެކަން ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހުރިހާ ސްކައުޓް ގުރޫޕްތަކަށް އިއްޔެ ވަނީ ފޮނުވައިފަ އެވެ. މިގޮތަށް ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އިން ނިންމާފައި ވަނީ ޤައުމީ ސްކައުންޓް ޖަމްބޮރީ އޯގަނައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހުގައި އެވެ.

ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އިން ފޮނުވާފައިވާ ސާރކިއުލާގައި ބުނެފައި ވަނީ ޤައުމީ ސްކައުޓް ޖަމްބޮރީ ދެން ބައްވާނެ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅާނީ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް، އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްކޫލް ހެލްތު ޔުނިޓް މެދުވެރިކޮށް އެޗްޕީއޭގެ ލަފައެއް ހޯދުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް އެކަން ސްކޫލްތަކަށް އަންގާނޭ ކަމަށް އެ ސާކިއުލާގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.