Boat ehgai kafu jahaafai oiy hull eh gelligen MNDF in harakaaiytheri vanee - AO News Boat ehgai kafu jahaafai oiy hull eh gelligen MNDF in harakaaiytheri vanee

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ބޯޓެއްގައި ކަފުޖަހާފައި އޮތް ހަލްއެއް ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
1 މަސް ކުރިން

ބޯޓެއްގައި ކަފުޖަހާފައި އޮތް ހަލްއެއް ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މާލެއިން ފުރައިގެން ގއ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި “މިންނަތު” ބޯޓުގައި ކަފުޖަހާފައި އޮތް “ހަމްރާޒް” ނަމަކަށް ކިޔާ ލޯންޗް ހަލްގަނޑެއް ވ.އަތޮޅު ތެރެއިން ކަނޑައިގެންގޮސް ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން އެ ހަލްގަނޑު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެރިފަރާތާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ހަލްގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިޔަކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ވ.އަތޮޅުގެ ތެރެއިންކަމަށް ބޯޓުގެ ކެޕްޓަނާއި ހަވާލާދީ އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ބުނެއެވެ. އެ ހަލްގަނޑަކީ 20 ފޫޓް ދިގު، އިންޖީނު ނަގާފައިވާ ހުދު ކުލައިގެ ހަލްގަނޑެއް ކަމަށާއި، އެ ހަލްގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިޔައިރު އޭގައި އެއްވެސް މީހަކު ނެތް ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ އެ ހަލްގަނޑާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު 191 ގުޅުމަށް އެދިފަ އެވެ.