Kuda kuhjaku rape kurumuge thuhumathu kurevunu sifainge meehaa ah dhauvaa kohfi - AO News Kuda kuhjaku rape kurumuge thuhumathu kurevunu sifainge meehaa ah dhauvaa kohfi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
ކްރިމިނަލް ކޯޓު - ފޮޓޯ: އަވަސް
ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ސިފައިންގެ މީހާއަށް ދައުވާ ކޮށްފި
1 މަސް ކުރިން

ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ސިފައިންގެ މީހާއަށް ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ ހދ. ނޮޅިވަރަމްފަރު، ޝެހެނާޒު، މުހައްމަދު އަލީގެ މައްޗަށެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި ސިފައިންގެ މީހާއަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ހާއްސަ އުސޫލުތަކަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ މުހައްމަދު އަލީ ނަމަކަށް ކިޔާ މި މީހާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައި ވަނީ ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ގަސްތުގައި އަތް ލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކަމަށެވެ.

މުހައްމަދު އަލީ ނަމަކަށް ކިޔާ މި މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 23 ހުގައެވެ. އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވިފައި ވަނީ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ބްލެކްމެއިލް އަދި ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ބުނީ މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އޭނާ ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.