Virus jehigen maruvi meehunge adhadhu 2,236 kah araifi - AO News Virus jehigen maruvi meehunge adhadhu 2,236 kah araifi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2،236 އަށް އަރައިފި
2 މަސް ކުރިން

ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޗައިނާގައި މަރުވިމީހުންގެ އަދަދު 2،336 އަށް އަރައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ހަލުވިކަމާއި އެކީ ފެތުރެމުން އަންނަ މި ވައިރަސް ދުނިޔޭގެ 25 އަށްވުރެ ގިނަ ޤައުމުން ފެނިފައިވާއިރު 75،685 މީހަކަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަމަށް އޮފިޝަލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މިއަދު އެކަނިވެސް ޗައިނާގެ ހުބޭއި ޕްރޮވިންސުން 631 މީހަކަށް މި ވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަމަށް އޮފިޝަލުން މައުލޫމާތު ދޭއިރު އެ ޕްރޮވިންސުގެ ދެ ޖަލަކުންވެސް ވެސް ވަނީ މި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް 220 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފެނިފައެވެ.

ލެބަނާނުންވެސް ވަނީ ކޮވިޑް-19 ފެނިފައެވެ. އެ ޤައުމުން މި ވައިރަސް ފެނިފައި ވަނީ އީރާނުން ލެބަނާނަށް ދިޔަ މީހެއްގެ ގައިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އިތުރު ދެ ކޭސްއެއް ލެބަނާނުން ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ނޭވާލާ ނިޒާމުން ފެތުރޭ މި ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެކި ޤައުމުތަކުން އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ އިރު ވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ ޗައިނާއިން ވަނީ އެ ޤައުމުގައި އުފައްދާ މާސްކް އުފެއްދުން އިތުރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދުވަލެއްގެ މައްޗަށް ތިންލައްކަ މާސްކު އުފައްދަމުން އައިނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ އިރުޝާދާއި އެކު ވަނީ ދުވާލަކު 20 މިލިއަން މާސްކު އުފައްދަން ނިންމާފައެވެ.