Anehka ves kujje ge fuppaamein Pineh nagaifi - AO News Anehka ves kujje ge fuppaamein Pineh nagaifi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
އަނެއްކާވެސް ކުއްޖެއްގެ ފުއްޕާމެއިން ޕިނެއް ނަގައިފި

އަނެއްކާވެސް އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ފުއްޕާމެއިން ޕިނެއް ނެގުމަށް  އޮޕްރޭޝަނެއް ކޮށްފައި ވާކަމަށް އައިޖީ އެމްއެޗްގެ އެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advt

Advertisement

މި ފަހަރު ޕިން ނަގާފައި ވަނީ  އުމުރުން 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ފުއޕާމެއިން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މި އޮޕްރޭޝަނަށް ފަހު ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު އަލީ އާއި އިތުރު ދެ ޑޮކްޓަރުން ހިއްސާ ކުރި ވީޑިއޯގައި ޑޮކްޓަރުން ވަނީ  އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޕިން އަނގަ އަށް ނުލުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ. “ޕިން ނޫނީ އެހެން އެއްޗިހިވެސް އަނގަ އަށް ލުމަކީ ނުރައްކާ ތެރި ކަމެއް. އަދި ފުއްޕާމެއިން އެއްޗެއް ނަގަން ކުރަން ޖެހޭ އޮޕަރޭޝަނަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އޮޕަރޭޝަނެއް. މި އޮޕްރޭޝަންގެ ތެރޭގައި ފުއްޕާމޭ ފަޅައިގެން ގޮސް ލޭ ބޭރުވުން ފަދަ ކަމެއް ވެސް ދިމާވެދާނެ. މި އީ ވަރަށް ބަލައިގެން  ކުރަންޖެހޭ އޮޕްރޭޝަނެއް ” ޑޮކްޓަރުން މިވީޑިއޯގައި ވިދާޅުވެއެވެ.

ފާއިތުވެދިޔަ 4 ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި ނޭވާ ހޮޅިއަށް ޕިން ގޮސްގެން 30 ހަކަށް އޮޕްރޭޝަން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން މި ވީޑިއޯގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ބުރުގާ ޕިން  ނޭވާ ހޮޅިއަށް ދާން އާންމުކޮށް ދިމާވާ ސަބަބަކީ، ބުރުގާ އަޅާއިރު އަނގަޔަށް ޕިން ލައިގެން ހުއްޓާ ކެއްސައިގަތުމުން ނޫނީ  ކެއްސާއިރު ނޭވާ ލާގަޑީގައި ކަމަށާއި މި ފަދުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އަނގަ ޔަށް ނުލުމަށް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ އެންމެހައި ރައްޔިތުން ނަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

ބުރުގާ ޕިން އަނގައަށް ލައިގެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފުއްޕާމެއަށް ބުރުގާ ޕިން ދިއުމުގެ ސަބަބުން މީގެ ކުރިން ވެސް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ދާދިފަހުންވެސް އޮޕަރޭޝަނެއް ވަނީކޮށްފައެވެ.