ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޝާން މުޙައްމަދު

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު 39 އަހަރުގެ ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ގެންނަން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް މީޑިޔާގައި ފެތުރިއްޖެއެވެ. މިވަގުތު ގަތަރުގެ އަލް ސާދުގެ ކޯޗުގެ މަގާމް އަދާކުރަމުން އަންނަ ޒަވީ އަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުގެ މަގާމު ދޭން ނިންމިއިރު ބާސެލޯނާގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ބޭރުކޮށްލަން އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ގެންދަނީ ޕްރެޝަރ ކުރަމުންނެވެ.

Advt

ބާސެލޯނާގެ މިހާރުގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ކޯޗުކަމުން ދުރުކުރަން އެތައް ސަޕޯޓަރުންންނެއް ޕްރެޝަރ ކުރަމުންދަނީ ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގައި ބާސިލޯނާއަށް ލިބުނު ނާކާމިޔާބީގެ ސަބަބުންނެވެ.އެ މެޗުގައި ބާސިލޯނާ އަށް ވަނީ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން 3-2 އިން ބަލިވެފައެވެ.

Advt

Advertisement

https://bleacherreport.com/articles/2870703-al-sadd-xavi-hernandez-barcelona-links-normal-amid-ernesto-valverde-rumours

ޒަވީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހު އަލް ސާދުގެ ކޯޗުކަމާއި ވަނީ ހަވާލުވެފައެވެ. ޒަވީގެ އިރުޝާދުގެ މަތީން އެ ޓީމު ގެންދަނީ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ޓީމު ވަނީ ގަތަރުގައި މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައިވެސް ވާދަކޮށްފައެވެ.