English Edition
Dhivehi Edition

މިއަދު ހެނދުނު 8:00 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބުގައި އައްޑޫގައި ވޯޓްލުމުގެ ފޯރި އެހެން އިންތިހާބުތަކާ އަޅާބަލާ އިރު ކުޑަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އިންތިހާބުގެ ކަންތައްތައް ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތަތަކުން ބުނަމުންދަނީ މީ އިންތިހާބެއްގައި އެންމެ މަދުން އައްޑޫމީހުން ވޯޓްލާ ފަހަރުކަމުގައި ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.މި އިންތިހާބްގައި އައްޑޫން ވޯޓް ލުމުގެ ހައްގު 23012 މީހަކަށް ލިބިފައިވާ އރު އިންތިހާބްގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 7 ގޮނޑިއަށް 19 ކެންޑިޑޭޓަކު ވަނީ ކުރިމަތިލާފައެވެ. ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްއިން 7 ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަކުރާއިރު އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން 7 ކެންޑިޑޭޓަކު އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރާ 5 ކެންޑިޑޭޓަކު ވަނީ ކުރިމަތިލާފައެވެ.

  • އަތޮޅު މަދަރަސާގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މީދޫގެ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓްލުމަށްޓަކައި 604 މީހުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އިރު މިހާތަނަށް އެ ފޮޓަށް 286 މީހަކުވަނީ ވޯޓްލާފައި.
  • މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓްލުމަށްޓަކައި 595 މީހުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އިރު މިހާތަނަށް އެ ފޮޓަށް 296 މީހަކުވަނީ ވޯޓްލާފައި.
  • މީދޫ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓްލުމަށްޓަކައި 576 މީހުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އިރު މިހާތަނަށް އެ ފޮޓަށް 294 މީހަކުވަނީ ވޯޓްލާފައި.

މި އިންތިހާބުގައި މިހާތަނަށް ސީރިއަސް ޝަކުވާއެއް އައިސްފައި ނުވާކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ވޯޓުލުން ނުފެށި ލަސްވި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވޯޓުލުމަށް އިތުރު ވަގުތު ދޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާއިރު ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހަވީރު 4:00ޖަހާއިރުގައެވެ.