ކުޅުދުއްފުށީ ފެރީއެއްގެ ޖެނެރޭޓަރު ރޫމްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
1 މަސް ކުރިން
އައިޝަތު ފަތުޙީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ފެރީއެއްގެ ޖެނެރޭޓަރު ރޫމްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރުގައި އޮތް އެމްޓީސީސީގެ “އުނިޔާ” ނަމަކަށް ކިޔާ ފެރީގެ ޖެނެރޭޓަރު ރޫމްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ކުޅުދުއްފުށީ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 13:30 ހާއިރު ކަމަށާއި، އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު އަދި ހާދިސާއާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއްވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.