Kulhudhuffushi ferry eh ge generator room gai alifaanuge haadhisaa eh hin'gaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 11,087,439confirmed
  • 6,212,404recovered
  • 4,348,619active
  • 526,416deaths

Maldives

  • 2,410confirmed
  • 1,976recovered
  • 419active
  • 10deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

8 މަސް ކުރިން

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ފެރީއެއްގެ ޖެނެރޭޓަރު ރޫމްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރުގައި އޮތް އެމްޓީސީސީގެ “އުނިޔާ” ނަމަކަށް ކިޔާ ފެރީގެ ޖެނެރޭޓަރު ރޫމްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ކުޅުދުއްފުށީ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 13:30 ހާއިރު ކަމަށާއި، އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު އަދި ހާދިސާއާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއްވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.