English Edition
Dhivehi Edition

ބައިނަލްއަގުވާމީ މާފިއާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ތިން ދިވެއްސަކު އިންޑިއާގެ ކޮޗިން އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެކި ގައުމުތަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް، ވިއްކާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ފާރަލަމުން ގޮސް އަތުލައިގަތީ، އާޒިމް ހަބީބް، 33، އާއި މުހައްމަދު ސަފޫފު، 33، އާއި ޝިފާ އިބްރާހިމް، 30، ގެ އިތުރުން އިންޑިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ އެންތަނީ ސާމީ، 30، އެވެ
އިންޑިއާގެ ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ޓޫރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި އެތެރެވެ، އެކި ހޮޓާތަކުގައި އުޅުނު އެ މީހުން ނިސްބަތްވަނީ ހޮންކޮންގުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މާފިއާ ގްރޫޕަކަށްކަމަށެވެ.