English Edition
Dhivehi Edition

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ހަށި ވިއްކި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ

ފުލުހުން މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަަގުތެއްގައި ހަށި ވިއްކި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ދެ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނެކެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތަފްސީލް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ

މި މައްސަލަ މިހާރު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުލުސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެެވެ