English Edition
Dhivehi Edition

ގުގުރުމާއި އެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ގުގުރުމާއި އެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ކަނޑުތައް ގަދަވެ ވިލާގަނޑުގައި 45 މޭލަށް ވައިގަދަވާނޭ ކަމަށްށެވެ.

ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުން އަނބުރާ 3:30 އިން ފެށިގެން މިރޭ 9:30 ގެ ނިޔަލަށެވެ.