English Edition
Dhivehi Edition
ވިއްސާރައިގައި މަރަދޫފޭދޫ ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލައިފި ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 50 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ށ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 6:30 އިން ފެށިގެން 10:30 ގެ ނިޔަލަށް ށ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ގަޑިއަކު 25 މޭލާއި 30 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެކަމަށެވެ. އަދި ކަނޑުތައް ވަރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަސް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އިއްޔެވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ފޭދޫ ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލާފައެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ މަރަދޫފޭދޫ ޓިއުލިޕްމާ ގޭގެ ފުރާޅު އެއްލާލުމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށެވެ.
މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.