English Edition
Dhivehi Edition

އުރީދޫ 5ޖީ އެއާފައިބަރު ރައުޓަރުން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓާއި ގޭމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޮޑެތި ޑޭޓާ އެލަވަންސް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ 5ޖީ ނެޓްވޯކުން މިހާރު މުޅި މާލެ ސަރަހައްދު ކަވަރު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހައި-ސްޕީޑުގައި، އިންޓަނެޓް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އިންޓަނެޓް މިހާރު ފަހިވެފައިވާނެ ކަމަށް އުރީދޫ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޫރީދޫ އިން ބުނީ އަގުހެޔޮކޮށް ހަލުވި ސްޕީޑުގެ އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުނިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 5ޖީ އެއާ ފައިބާ ޕޯޓްފޯލިއޯ އަށް ވަރުގަދަ އަޕްގްރޭޑްތަކެއް ގެނެސް ބޮޑެތި ޑޭޓާ އެލަވަންސް ތަކާއެކު ސްޕީޑްތައް އިތުރުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ 5ޖީ އެއާފައިބާގެ ހަލުވި ސްޕީޑާއި ލޯ ލެޓެންސީ އާ އެކު އެ ހިދުމަތަކީ ވިޔަފާރިތަކާއި ގޭމު ކުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ގިނަ ގިނައިން ސޮފްޓްވެއާ އާއި ގޭމް އަޕްޑޭޓް ކޮށް ސްޓްރީމް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަ ހިދުމަތެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އުރީދޫން ދަނީ 5ޖީ އެއާފައިބާގެ ތިން އޮފާއެއް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.

  • މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 5ޖީ އެއާފައިބަރު ހިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ރައުޓަރުން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްލޭނެއް
  • 5ޖީ ގޭމާސް ޕެކެވެ. އެ ޕެކް މެދުވެރިކޮށް 100 އެމްބީޕީއެސް ސްޕީޑާއެކު 250 ޖީބީ ލިބޭނެއެވެ. މިއީ ކޮންމެ ހަފުތާއަކު 250 ރުފިޔާއަށް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭ ޕްލޭނެކެވެ. ގޭމިން ކޮމިއުނިޓީއަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ގޭމިން ޕެކް މެދުވެރިކޮށް ޕެކޭޖް އިންކްލޫސިވް ޑޭޓާ އެއްކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް ފަހުވެސް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ލިބިގެންދެއެވެ. އުރީދޫ 5ޖީ އަދި 4ޖީ ނެޓްވޯކްގެ ހަލުވި ސްޕީޑާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަފުތާއަކު 250 ރުފިޔާ ޓޮޕްއަޕްކޮށް މުޅި މަހަށް 1 ޓީބީ ޑޭޓާ ލިބޭނެއެވެ. މި ޕްލޭން http://ore.do/5gamers އަށް ވަދެގެން އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
  • ތިންވަނަ އޮފާއަކީ ޕީއެސްޖީއާ ގުޅިގެން އުރީދޫން އެންމެ ފަހުން ތައާރަފު ކުރި އޮފާއެކެވެ. އެ އޮފާގެ ދަށުން ޕެރިހުގެ ޕާކް ޑެސް ޕްރިންސް ސްޓޭޑިއަމްގައި ޕީއެސްޖީއާއި ލިޔޯން ބައްދަލުކުރާ މެޗް ލައިވްކޮށް ބެލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ނަސީބުވެރި އެއް ފަރާތަކަށް ލިބޭ މި ފުރުސަތުގައި ސްޓޭޑިއަމްގެ ޓިކެޓުގެ އިތުރުން ދެ ރެ އާއި ތިން ދުވަހުގެ ފުލް ބޯޑް އެކޮމޮޑޭޝަނާއެކު ޕެރިސް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ލިބެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި މިހާރު ގެންގުޅޭ 5ޖީ އެއާފައިބަރު ޕްލޭން އަޕްގްރޭޑް ކޮށްލުމުން އޮޓޮމެޓިކުން ބައިވެރިވެވޭ އިރު މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި އަލަށް 5ޖީ އެއާފައިބަރު ހިދުމަތް ނަގާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

ޓެގު