English Edition
Dhivehi Edition

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބް ވޯޓް ލައްވައިފިއެވެ. އިލްޔާސް ވޯޓްލެއްވުމަށް ވަޑައިގަތީ ކަލާފާނު ސްކޫލަށެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށްދާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މިހާތަނަށް ވޯޓްލާފައިވާ މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު، ހެނދުނު 10:00 ޖެހުމާއި ހަމައަށް 36163 މީހުން ވަނީ ވޯޓްލާފައެވެ. އެއީ ވޯޓްލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 12.81 އިންސައްތައެެ. ވޯޓްލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 22403 ފިރިހެނުންނާއި 13760 އަންހެނުނެވެ.

މުޅި ރާއްޖޭގައި ވެސް ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދާއިރު ވޯޓާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް މިހާތަނަށް ހިނގާފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.