English Edition
Dhivehi Edition

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވޯޓު ލައްވައިފިއެވެ.

ގާސިމް ވޯޓުލައްވަވާފައިވަނީ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ހުންނަ މާފަންނު ހުޅަނގު ފޮއްޓަށެވެ.