English Edition
Dhivehi Edition
ފޮޓޯ: އެމްވީ ކްރައިސިސް

ގޮވާ އެއްޗެއް އޮތްކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ ދަބަހެއް ހިފައިގެން އެތަނުގައި އޮތް މީހެއްގެ ދަބަހުން އެފަދަ އެއްޗަކާއި އެއްގޮތް ސިފަތަކެއް ހުރި އެއްޗެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ޗެކް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ޗެކް ކުރިއިރު، އެއީ އެފަދަ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް މިފަދަ ގޮތް ނޭނގޭ ތަކެތި ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ނުވަތަ އެފަދަ ރިޕޯޓު ލިބުމުން ފުލުހުންގެ ބޮމްބު ސްކޮޑުން ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރަމުން ދެއެވެ.