English Edition
Dhivehi Edition
3 މަސް ކުރިން
ދިވެހި މަސްދޯންޏެއް މަސްކަނޑުގައި މަސްބޭނުމުގައި

އެންދަމަން ނިކުމެ އުޅެނިކޮށް އައްޑޫގެ މަސްދޯންޏަކަށް، ބަޔަކު ތޫނު ހަތިޔާރު ހިފައިގެން އައިސް ހަމަލަ ދޭން އުޅެފިއެވެ.

ލ.ގަމާއި 11 މޭލު ބޭރުގައި އެންދަމަން އޮތް “ފަސްކުރި” ނަމަކަށް ކިޔާ މި ދޯންޏަށް ތޫނު އެއްޗެއްސާއި އެކު ގްރޫޕަކުން އަރައި އެދޯނި ހައިޖެކް ކޮށްފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު 12:30 ހާ އިރު ކަމަށް ދޯނީގެ ފަޅުވެރިއަކު މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

Advt

Advertisement

ގާތްގަނޑަކަށް ތިރީހަކަށް މީހުން އެ ދޯންޏަށް އަރައި ދޯނީގެ ކެޔޮޅަށް ބިރުދައްކައި ދޯނި ހައިޖެކްކޮށް ލ.ގަމަށް ވަނުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. ދޯނީގެ ފަޅުވެރިޔާ ބުނީ ފަޅަށް ކައިރި ކުރި އިރު ފުލުހުންގެ ވެހިކަލް އޮތްކަމަށާއި އަދި އެމީހުން ދޯނީގައި ތިބި މީހުންގެ ނަން ނޯޓުކޮށް ފޮނުވާލީ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަދި ފުލުހުން ގެ ބަހެއް ލިބިފައެއް ނެތެވެ.