Kulli gothakah fuluhaku niyaa vejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 59,680,002confirmed
  • 41,289,505recovered
  • 16,985,436active
  • 1,405,061deaths

Maldives

  • 12,758confirmed
  • 11,615recovered
  • 1,097active
  • 46deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

2 މަސް ކުރިން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ޒުވާން ފުލުހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ޕޮލިސް ސާޖަންޓް ޝުޖާއު އަދުނާން (2100) ނިޔާވިކަމުގެ ޚަބަރު އެހީ ވަރަށް ފުން ހިތާމައާއެކު ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުން ވަނީ ސާޖަންޓް ޝުޖާއު އަށް ހެޔޮ ދުޢާކޮށް، ޢާއިލާ އާއި ރަޙުމަތްތެރިންނަށް މި ދަތި ދަނޑިވަޅުގައި ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދި ތަޢުޒިޔާ ކިޔައިފައެވެ.

Advt

Advertisement

ރޭ ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވި އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ސާޖަންޓް ޝުޖާއު އަކީ ހއ. ދިއްދޫ އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ. ސާޖަންޓް ޝުޖާއުގެ ކަށު ނަމާދު ކޮށްފައި ވަނީ ރޭ ފަތިސް ނަމާދަށް ފަހު ދިއްދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައެވެ.