Dhaadhi dhemme aku Fuvahmulah City gai nurakkaatheri accidenteh hingaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

1 މަސް ކުރިން
ފުވައްމުކައްސިޓީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

އެސިޓީގެ ނައިބްތުއްތު ހިނގުން(ތާރަ މަގުގައި ) ހިނގި މި އެކްސިޑޭންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވީ އެއްކޮޅަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ދެ ސައިކަލް ޖެހިގެންނެވެ. ދެ ސައިކަލްވެސް ދުއްވަން ތިބީ އަންހެން ކުދިންނެވެ.

މިރޭ ފުވައްމުލައްސިޓީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް/ފޮޓޯ އޭއޯ ނިއުސް

އެއް ސައިކަލްގައި ދެ އަންހެން ކުއްޖަކު ތިބިއިރު މަންޒަރު ދުށް ފަރާތްތަކުން ބުނީ 3 ކުދީންނަށް ވެސް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައި ވުމުގެ އިތުރަށް 2 ސައިކަލްވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައި ކަމަށެވެ.

މިރޭ ފުވައްމުލައްސިޓީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް/ފޮޓޯ އޭއޯނިއުސް

އެކްސިޑެންޓް ވި މީހުން މިހާރު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ.

މިރޭ ފުވައްމުލައްސިޓީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް/ފޮޓޯ އޭއޯ ނިއުސް