Raa atholhu Maashigiri kairiyah 5 meehunnaai eku dingy eh bandun jahaalaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 59,680,002confirmed
  • 41,289,505recovered
  • 16,985,436active
  • 1,405,061deaths

Maldives

  • 12,758confirmed
  • 11,615recovered
  • 1,097active
  • 46deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން

ރާ އަތޮޅު މާޝިގިރި ކައިރިޔަށް 5 މީހުންނާއިއެކު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މަޑުއްވަރީ ޑިންގީ އެއް ބަނޑުުން ޖަހާލަިއގެން މަޑުއްވަރީ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރި ވާން ފަށައިފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން މިހާރު މަޑުއްވަރީގެ ދެ ސްޕީޑް ބޯޓެއް  މީހުން ހޯދުމަށް އެސަރަހައްދައްވަނީ ފުރައިފައެވެ.މި ޙާދިސާއާއި ގުޅިގެން  ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ރ.އަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައިރީ ފަޅު ރަށެއްގެ ފަޅު ތެރެއަށް ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލާފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މިއަދު ހަވީރު 4:09 ގައި ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު އެސަރަޙައްދުގައި ފުލުހުން ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement