Malé ge fihaara ehgai alifaanuge haadhisaa eh hin'gaifi - AO News Malé ge fihaara ehgai alifaanuge haadhisaa eh hin'gaifi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

10,919,516CONFIRMED
6,106,402RECOVERED
4,291,726ACTIVE
521,388DEATHS
2,400CONFIRMED
1,969RECOVERED
416ACTIVE
10DEATHS
އެކްސީޑް ފިހާރައިގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
މާލޭގެ ފިހާރައެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން

މާލޭގެ ފިހާރައެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އެމްއެންޑީއެފުން ޙަރަކާތްތެރިވެއްޖެ އެވެ.

Advt

Advertisement

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އޮލިމްޕަސް ކުރިމަތީ ހުންނަ “އެކްސީޑް” ފިހާރައިގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު 13:00 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އަދި އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުން މިއަދު 13:20 ހާއިރު އެ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާ އާއި ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް އަދި އެމްއެންޑީއެފުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.