BML ge hurihaa loan eh dhekkun 6 mahah faskoffi - AO News BML ge hurihaa loan eh dhekkun 6 mahah faskoffi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,431,951CONFIRMED
302,209RECOVERED
1,047,657ACTIVE
82,085DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ބީއެމްއެލްގެ ހުރިހާ ލޯނެއް ދެއްކުން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އާންމުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާސަނަލް ލޯނާއި ހައުސިން އަދި ބިޒްނަސް ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

Advt

Advertisement

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)