Virus fethurifaivaa gaumuthakuge adhadhu 80 ahvure mathi - AO News Virus fethurifaivaa gaumuthakuge adhadhu 80 ahvure mathi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
ވައިރަސް ފެތުރިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ އަދަދު 80 އަށްވުރެ މަތި
4 ހަފްތާ ކުރިން

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއި އެކީ ފެތުރެމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސް، ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް ފެނިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ އަދަދު 82 ކަށް އަރައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކި ފިޔަވަޅުތައް ޤައުމުތަކުން އަޅަމުން ގެންދާއިރު މި ވައިރަސް ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމު ތަކުން 95،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހިފައެވެ. ގައިންގަޔަށް އަރާ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ މިއަދާއި ހަމައަށް 3،280 އަށް އަރައިފައެވެ.

ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީ ހިމެނޭ ހުބޭއި ޕްރޮވިންސުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފެނުނު މި ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ މިއަދާއި ހަމައަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރިފައި ވާތީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ޖަމިއްޔާ، ވޯލްޑް ހެލްތު އޮގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ވަނީ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާތަލުވެސް މީގެ ކުރިން ނެރެފައެވެ. އަދި ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި އެހެން ވައިރަސްތައް

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ވެކްސިނެއް އުފެއްދިފައި ނުވާއިރު ދުނިޔޭގެ މުއްސަނދީން ދަނީ މި ވައިރަސް ހުއްޓުވުމަށް ވެކްސިނެއް އުފައްދަން ޚަރަދުވެސް ކުރަމުންނެވެ. އެމެރިކާއިންވެސް މި ވައިރަސް ފެނިފައިވާއިރު އެ ޤައުމުގެ ކޮންގްރެސްއިން ވަނީ 8.3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިމަޖެންސީ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ، އެންމެ ގިނައިން ޖެހިފައި ވަނީ ޗައިނާގެ މީހުންނަށެވެ. އަދި މި ބަލި ޖެހިގެން އެންމެ ގިނައިން މަރުވެފައިވެސް ވަނީވެސް އެ ޤައުމުގެ މީހުންނެވެ. ޗައިނާ ފިޔަވައި ދެން އެންމެ ގިނައިން މި ބަލި ޖެހިފައި މީހުން މަރުވެފައި ވަނީ އީރާނުންނެވެ. އެޤައުމުން މި ބަލި ޖެހިގެން 107 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

އީރާނުގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި