Virus ge nurahkaa boduve Iran in 50,000 ahvure gina gaidheen dhookohlaifi - AO News Virus ge nurahkaa boduve Iran in 50,000 ahvure gina gaidheen dhookohlaifi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,431,951CONFIRMED
302,209RECOVERED
1,047,657ACTIVE
82,085DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ އީރާނުން 50،000 ހަށްވުރެ ގިނަ ގައިދީން ދޫކޮށްލައިފި
1 މަސް ކުރިން

ކޮވިޑް-19 ވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ އީރާނުން 50،000 ހަށްވުރެ ގިނަ ގައިދީން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

އީރާނުގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ގައިދީން ދޫކޮށްލާފައި މިވަނީ އެޤައުމުގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން އެ ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުގެ ތެރެއިންނެވެ. އީރާނުގެ ޖުޑިޝަރީގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ އެޤައުމުގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި 54،000 ގައިދީން ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަަށުން ކަމަށެވެ.

އީރާނުން ބުނީ އެޤައުމުން ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ ވަކި މިންގަނޑުތަކަކަށް ފެތޭ ގައިދީން ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ނުރައްކާތެރި ގައިދީން ނުހިމެނޭ ކަމަށެވެ. ގައިދީން ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ އެމީހުން ވައިރަހަށް ޓެސްޓުކޮށް ނެގެޓިވް ވާ ގައިދީން ކަމަށްވެސް އެ ޤައުމުން ބުނެއެވެ.

ހަލުވިކަމާއި އެކީ އީރާނުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުން އަންނައިރު އެޤައުމުން މިހާތަނަށް 2،000 ހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. ވައިރަސް ޖެހިގެން އެ ޤައުމުން މިހާތަނަށް 77 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި އެވެ. އެޤައުމުން ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އީރާނުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 23 މެމްބަރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

އީރާނުގެ ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުވާތީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ އެ ޤައުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ.