Covid-19 raajjein fenifainuvaakamashaai dhogu habaru nufethurumah HPA in ilthimaaskohfi - AO News Covid-19 raajjein fenifainuvaakamashaai dhogu habaru nufethurumah HPA in ilthimaaskohfi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެއިން ފެނިފައި ނުވާކަމަށާއި ދޮގު ޚަބަރު ނުފެތުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ގޮވާލައިފި
1 މަސް ކުރިން

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެއިން ފެނިފައި ނުވާކަމަށާއި ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ދޮގު ޚަބަރު ނުފެތުރުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

Advt

Advertisement

އެޗްޕީއޭއިން މިގޮތަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައި ވަނީ ދެންމެ އެ އެޖެންސީ އިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި އެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ޓުވީޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ މިއަދާއި (03 މާޗް 2020) އާއި ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮރޯނާވައިރަސް(ކޮވިޑް-19) އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހަކު ފެނިފައިނުވާކަމަށެވެ. ވައިރަހާއި ބެހޭގޮތުން އެޗްޕީއޭ އިން އަންގަމުން އަންނަ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށާއި އެއްވެސް ދޮގު ޚަބަރެއް ނުފެތުރުމަށް އެޗްޕީއޭގެ ޓްވީޓުގައި އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާކަމަށް ބުނެ މީސްމީޑިޔާގައި އަޑުފެތުރިފައިވާއިރު ވައިރަސް ރާއްޖޭގައި ފެތުރިފައި ނުވާކަމަށް ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރުމަށް މިރޭ މިނިސްޓްރީން ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ދުނިޔޭގެ 50 އަށްވުރެ ގިނަ ޤައުމުން ފެނިފައިވާއިރު 90،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިފައެވެ. މި ވައިރަސްގެ ބިރުވެރިކަން ރާއްޖެއަށް އޮވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ދޮގު މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސް ކުރެއެވެ.