kunfuni joorimanaakohfai vanee ministy ge ihumaalu oih kamehgai- Stelco - AO News kunfuni joorimanaakohfai vanee ministy ge ihumaalu oih kamehgai- Stelco

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
ކުންފުނި ޖޫރީމަނާކޮށްފައި ވަނީ އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމެއްގައި- ސްޓެލްކޯ
1 މަސް ކުރިން

އެންވާރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ސްޓެލްކޯ ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވަނީ އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމެއްގައި ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

Advt

Advertisement

އީޕީއޭ އިން ސްޓެލްކޯ ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއިން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މިނިސްޓްރީން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްގެ ޒިންމާ އެ ކުންފުނިން ނަގަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އީޕީއޭ އިން ސްޓެލްކޯ 5000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައި ވަނީ ކ. ހިންމަފުއްޓާއި ކ. ތުލުސްދޫގައި ނަރުދަމާގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް ސްޓެލްކޯއަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އޮޕަރޭޓިން ލައިސެންސް ދިނުމަށްފަހު އެ ދުވަހާއި ހަމައަށް އެ ދެރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައި ނުވާތީ ކަމަށް އީޕީއޭ އިން ބުނެއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނީ ހިންމަފުއްޓާއި ތުލުސްދޫގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތާ މެދު އިއުތިރާޒެއް އޮތްނަމަ އަންގަން އޮތް މުއްދަތުގައި އެކަމުގައި ހުރި ދަތިތައް ސްޓެލްކޯއިން މިނިސްޓްރީއަށް ރަސްމީކޮށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ތުލުސްދޫ އާއި ހިންމަފުށީގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ އެކަމުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ހުރި ދަތިތައް މިނިސްޓްރީއާއި ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ހިއްސާކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށެވެ.