17 aharuge kujjakah jinsee goanaa kuri dhon bappa aku hayyaru kohfi - AO News 17 aharuge kujjakah jinsee goanaa kuri dhon bappa aku hayyaru kohfi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ރޭޕް އާއި ދެކޮޅަށް މާލޭ އާޓީފިޝަލް ބީޗު ސަރަޙައްދުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ (ޕޮލިސް)
17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ދޮންބައްޕައަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
1 މަސް ކުރިން

މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ ނޯތު ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގެ ރަށެއްގައި 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް، އެކުއްޖާގެ ދޮންބައްޕަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާކަމުގެ މައްސަލައެއް ފެބްރުވަރީ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ 21:20 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު 09:50 ހާއިރު އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މިހާރު އެމައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއަކީ އެ ސަރވިސް އިން ސީރިއަސްކޮށް ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށާއި، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކުއްޖާގެ އައިޑެންޓިޓީ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހާދިސާ ހިނގި އަތޮޅާއި ރަށް ހާމަނުކުރާ ކަމަށެވެ.