Kashukama kemeege courheh Addu City Meedhoogai feshenee - AO News Kashukama kemeege courheh Addu City Meedhoogai feshenee

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
ކަށުކަމާކެމީގެ ކޯހެއް އައްޑޫސިޓީ މީދޫގައި ފެށެނީ

ޒާދް އެކަޑަމީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ގައި ކަށުކަމާކެމީގެ(ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ރޫލްސް އޮފްޖަނާޒާ) ކޯސް ހިންގުމަށް އެފަރާތުން ތައްޔާރުވާންފަށައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ޒާދް އެކަޑަމީއިން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި މިކޯސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާރިޗްމަހު އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ތިން ހަފްތާއަށް ދެމިގެންދާ މިކޯހުގެ ޝަރުތަކީ އަސާސީތަޢުލީމުގެ ފެންވަރުހުރުން ނުވަތަ 16 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު، ދިވެހިބަހުން ލިޔަންކިޔަން ދަންނަ މީހެއްކަމުގައިވުމެވެ.މިކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (MQA)އިން ގަބޫލުކުރާ ކޯހެއްކަމަށް ޒާދް އެކަޑަމީއިން މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ. މިކޯހުގެ ފީއަކީ 1000ރ އެވެ.

މިކޯހާބެހޭ އިތުރުމައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅާނެ ފޯން ނަމްބަރަކީ  9901550 އެވެ. ކޯހުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް   ތިރީގައި މިވާ ލިންކްއަށް ފިއްތާލެއްވުމުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk-vaiqq__3-PFBCdqOAfHmusJRrs_vNNp80hZRF9Hq7Lllw/viewform