Post medhuverikoh raajje ethere kuran ulhunu gina adhadheh ge party drugs athulaigenfi - AO News Post medhuverikoh raajje ethere kuran ulhunu gina adhadheh ge party drugs athulaigenfi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

10,919,516CONFIRMED
6,106,402RECOVERED
4,291,726ACTIVE
521,388DEATHS
2,400CONFIRMED
1,969RECOVERED
416ACTIVE
10DEATHS
ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕާޓީ ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފި
7 މަސް ކުރިން

ޕޯސްޓްގެ ޒަރީއާއިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕާޓީ ޑްރަގްސް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު ފަސް ފަހަރެއްގެ މަތިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެތަކެތި އަތުލައިގެންފައި ވަނީ ޕާރުސަލްތައް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށްވެސް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ނެދަރލެންޑްސް އިން އެތެރެކުރި 04 ގްރާމް (11 ގުޅަ) އެމް.ޑީ.އެމް.އޭ (އެކްސްޓެސީ) އާއި ގްރޭޓް ބްރިޓަން އިން އެތެރެކުރަން މަސައްކަތްކުރި 04 ގްރާމް (100 ސްޓޭމްޕް) އެލް.އެސް.ޑީ އާއި 33 ގްރާމް (ކްރިސްޓަލް) އަދި 58 ގްރާމް (ކްރިސްޓަލް) އެމް.ޑީ.އެމް.އޭގެ އިތުރުން ޔޫކޭ އިން އެތެރެކުރަން މަސައްކަތް ކުރި 32 ގްރާމް (ޕައުޑަރ) އެމްފެޓަމިން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިތަކެތީގެ ބަރުދަނުގައި ޖުމްލަ 131 ގްރާމް ހުރިއިރު، އެތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު ގާތްގަނޑަކަށް 278،000ރ. އަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށްވެސް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެއެވެ.

އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް މިހާރު ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެއެވެ.